Privacybeleid

 

De website www.leendecock.be wordt beheerd door Leen De Cock.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam of bedrijfsnamen, logo’s, tekeningen, teksten, beelden, blogberichten, video’s ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leen De Cock of rechthoudende derden.

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Leen De Cock over u verzamelt met als doel u haar diensten en producten aan te bieden. Leen De Cock gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Gegevens eenmanszaak Leen De Cock:

 • Adres: Ezelstraat 12, 9230 Wetteren
 • Ondernemingsnummer: 0753598245


Door Leen De Cock verzamelde persoonsgegevens

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je via de website een contactformulier of inschrijvingsformulier invult, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een aankoop verricht, zal jou gevraagd worden om (persoons)gegevens in te vullen. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats en postcode
 • Ondernemingsnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

 • Naam, adres- en bedrijfsgegevens: om de factuur op te maken
 • Telefoonnummer: om je te kunnen contacteren mocht er lastminute iets wijzigen
 • E-mailadres: de communicatie loopt voornamelijk via email, langs deze weg bezorg ik je praktische informatie en updates over de door jou bestelde dienstverlening. Ook de factuur wordt per mail verstuurd.

Termijn van bewaring

De facturatiegegevens die worden achtergelaten of doorgemaild om opmaak van een factuur mogelijk te maken, worden bewaard in de database van het facturatiesysteem admisol.be. Enkel Leen De Cock en haar boekhouder hebben toegang tot deze database. Er is een wettelijke verplichting facturen 10 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door haar gebruikte systeem bewaard blijven.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens die Leen De Cock van jou ontvangt, zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage of verwijderen sturen naar Leen De Cock waarop zij zo snel mogelijk, maar altijd binnen een termijn van 4 weken, zal reageren. 

In kaart brengen van jouw websitebezoek

Door algemene, niet- persoonlijke bezoekgegevens te verzamelen, kan de werking van de website geoptimaliseerd worden voor de gebruikers. Deze gegevens (zoals IP- adres en browsegegevens) worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kan doen.

Nieuwsbrief

De e-mailadressen die worden gebruikt voor de nieuwsbrief van Leen De Cock werden verkregen doordat je het e-mailadres vrijwillig achtergelaten werd op de website www.leendecock.be (voor een gratis weggever, contactformulier, …). De e-mailadressen worden toegevoegd aan de mailinglijst (via mailchimp.com).

U kunt u steeds afmelden van deze nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Na afmelding word je e-mailadres permanent verwijderd uit de mailinglijst.

Klacht

Klachten kan je steeds sturen naar info@leendecock.be

Je beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 31, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be)