Life Coach  – Centrum Open Mind 

Ervaringsgericht vormingsmedewerker – zelfzorg in stressvolle tijden

CREActief – Innovatief projectmedewerker

Coach werkzoekenden

Facilitatortraining – Mieke Lannoey

Creatief Agogisch Coachen incl. mediamodules Beeld – Muziek – Drama en Beweging  – VSPW Balans, Gent

Bewustwordingstraject  – Het veld van Tederheid – Lucie Fransen

Opvoedster bij volwassenen met een licht tot matig mentale beperking

Bachelor in de Orthopedagogie – Hogeschool Gent